Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Hướng dẫn Cách ẩn bài viết của một label nào đó ngoài trang chủ, Không cho hiển thị bài viết của một label ra trang chủ.

Cách ẩn bài viết the label ngoài trang chủ

Bạn mở tùy chỉnh HTML để sửa nhé (Nhớ back up code khi sửa cái gì đó nhé)

Bước 1: 

Tìm dòng <b:includable id='main' var='top'>.
Tìm đoạn code sau
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.includeAd'>
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
<data:defaultAdEnd/>
<b:else/>
<data:adEnd/>
</b:if>
<data:adCode/>
<data:adStart/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.trackLatency'>
<data:post.latencyJs/>
</b:if>
</b:loop>
Rồi bạn thay nó bằng đoạn code bên dưới.

<b:loop values='data:posts' var='post'><b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><b:if cond='data:label.isLast == &quot;true&quot;'>
<b:if cond='data:label.name != "
Z Label"'>
<b:include data='post' name='printPosts'/></b:if></b:if></b:loop></b:if><b:else/><b:include data='post' name='printPosts'/></b:if></b:loop>

Chú ý :

 Z Label : là tên nhãn bạn muốn hiển thị khuyến khích các bạn nên đặt chữ Z rồi mới ghi tên nhãn
Ví dụ như: Z Tin Tức ,Z thể thao ...
Lúc này mình tìm thẻ đóng </b:includable> cho thẻ <b:includable id='main' var='top'>. Thẻ đóng này nằm ngay trước dòng
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
Rồi đặt đoạn code bên dưới vào sau thẻ </b:includable> nói trên.
<b:includable id='printPosts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'>
<data:post.dateHeader/>
</h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:includable>
Vậy làm sao để áp dụng ẩn bài viết khi viết bài? Rất đơn giản trong khi viết bài nào bạn muốn ẩn thì cho vào nhãn có tên là: z lable thế là bài đó tự động sẽ ẩn ở trang chủ.

Chú ý:

Cái z lable thì bạn có thể đổi được nhé có thể là z tintuc, z new...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét