Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Cách tối ưu thẻ meta keywords bài viết Blogspot. Có nhiều bạn thắc mắc khi đăng bài có thẻ mô tả mà tại sao lại không có thẻ meta keywords, cho nên Hồng Designer viết bài này giới thiệu cách thêm thẻ meta keywords cho từng bài viết cho bloggerXem thêm ==> Cách tối ưu chuẩn SEO Blogspot

Cách tối ưu thẻ meta keywords bài viết Blogspot :

Bước 1: 

Đăng nhập blogspot

Bước 2: 


Tìm đến phần:  Mẫu (Layout) => Chỉnh sửa HTML

Bước 3: 


Tìm đoạn code sau :
<b:skin><![CDATA[
Thêm đoạn code sau bên trên thẻ này
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title + &quot;, &quot;+ &quot;từ khóa bạn cần thêm&quot;' name='Keywords'/></b:if> 

Chú ý: 

Bạn thay chữ : từ khóa bạn cần thêm thành từ keyword của bạn nhé nếu bạn muốn thêm nhiều từ khóa thi chỉ cần cộng vào sau phần : &quot;, &quot;+ &quot;từ khóa bạn cần thêm&quot; 1 đoạn tương tự : &quot;, &quot;+ &quot;từ khóa bạn cần thêm 2&quot;

Ví dụ: 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title + &quot;, &quot;+ &quot;từ khóa bạn cần thêm&quot; + &quot;, &quot;+ &quot;từ khóa bạn cần thêm 2&quot;' name='Keywords'/></b:if> 

Trong đó : 

data:blog.pageName : Là tên bạn tiêu bài viết của bạn
data:blog.title :  Tiêu đề blog của bạn

Ví dụ: 

Bài viết bạn có tiêu đề là : Cách tối ưu thẻ meta keywords bài viết Blogspot

Thì keyword của bạn trong thẻ meta sẽ là:  " Cách tối ưu thẻ meta keywords bài viết Blogspot,Tên tiêu đề blogspot,từ khóa cần thêm,từ khóa thêm 2 "

Bước 4:  


Lưu mẫu lại vậy là ok

Chú ý:

  • Mình đã áp dụng thành công trên Blogs này của mình các bạn có thể check là thấy.
  • Một điều nữa là bây giờ Google thẻ meta keyword này không còn quá quan trọng trong SEO vì vậy bạn không cần điền nhiều key làm gì, chỉ cần thêm vậy là ok.
Chúc các bạn thành công !

1 nhận xét: