Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Sau khi các bạn đã chọn được 1 template đẹp mà không biết làm gì để cho nó chuẩn SEO thì hôm nay Hồng Designer sẽ Hướng dẫn SEO cho template toàn tập.

Nội dung tối ưu ở đây bao gồm các phần như sau :

+ Tối ưu title - meta description - meta keywords cho trang chủ

+ Tối ưu title cho trang 404

+ Tối ưu title - meta description - meta keywords cho trang lưu trữ

+ Tối ưu title - meta description - meta keywords cho trang static page lưu trữ

+ Tối ưu title - meta description - meta keywords cho trang search lable

+ Tối ưu title cho trang bài viết

Code :

<!-- Tối ưu Title - Meta Description - Meta Keywords cho trang chủ --> <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> <title>Hồng Designer Blog - Thủ Thuật Blogspot</title> <meta content='Hồng Designer Blog - Chuyên chia sẻ thủ thuật blogspot, hướng dẫn thủ thuật blogspot, seo blogspot, template blogspot miễn phí, tin tức giải trí hằng ngày.' name='description'/> <meta content='Hồng Designer Blog, thủ thuật blogspot, hướng dẫn thủ thuật blogspot, seo blogspot, template blogspot miễn phí, tin tức giải trí hằng ngày.' name='keywords'/> </b:if> <!-- Viết Title cho trang 404 --> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'> <title>404: Bài viết này không tồn tại | Hồng Designer Blog</title> </b:if> <!-- Viết Title cho trang tìm kiếm --> <b:if cond='data:blog.searchQuery'> <title>Từ khóa tìm kiếm cho :: <data:blog.searchQuery/> tại Hồng Designer Blog</title> </b:if> <!-- Tối ưu Title - Meta Description - Meta Keywords cho trang lưu trữ --> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'> <!-- Meta Title Archive Page --> <title>Danh mục bài viết <data:blog.pageName/> theo tháng | Hồng Designer Blog</title> <!-- Meta Description Archive Page --> <meta expr:content='&quot;Danh mục bài viết &quot; + data:blog.pageName + &quot; theo tháng .Tìm hiểu thêm vui lòng truy cập www.hongdesigner.com&quot;' name='description'/> <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/> <b:else/> <!-- Tối ưu Title - Meta Description - Meta Keywords cho trang Static Page lưu trữ --> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'> <!-- Meta Title Pages --> <title><data:blog.pageName/> | Hồng Designer Blog</title> <!-- Meta Description Pages --> <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;. Please read the article &quot; + data:blog.pageName + &quot; Tìm hiểu thêm vui lòng truy cập www.hongdesigner.com&quot;' name='description'/> <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/> <b:else/> <!-- Tối ưu Title - Meta Description - Meta Keywords cho trang Search Label --> <b:if cond='data:blog.searchLabel'> <title><data:blog.pageName/> :: Tổng hợp các bài viết về <data:blog.pageName/> tại Hồng Designer Blog</title> <!-- Meta Description Label Page --> <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tổng hợp các bài viết về: &quot; + data:blog.pageName + &quot;. Cùng đón đọc các bài viết về &quot;+ data:blog.pageName + &quot; tại Hồng Designer Blog&quot;' name='description'/> <meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/> </b:if> </b:if> </b:if> <!-- Tối ưu Title cho trang bài viết --> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <title> <data:blog.pageName/> </title> </b:if>  
Các bạn thay code vào template trên thẻ <b:skin> và dưới đoạn 
code sau :
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
Như vậy là các bạn đã tiến hành tối ưu cho template của bạn, 
Sau khi đã thêm vào template các bạn bấm lưu
 và vào blog xem kết quả nhé.
Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét