Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Facebook hiện là mạng xã hội phát triển lớn nhất hiện nay, cho nên khi có người vào blog của các bạn muốn cmt mà không biết làm thế này, vì lý do đó nên hôm nay mình hướng dẫn tạo comment facebook trên blogspot. 

Bước 1

Tạo Facebook APP Chú ý mình đang dùng facebook với tiếng viêt nhé
Truy cập https://developers.facebook.com/apps
Click vào nút: Ứng Dụng ==> Register as a Developer (bạn được hình dưới chọn vào ô checkbox rồi nhấn tiếp tục). Sau khi tạo xong các bạn sẽ được như sau.
Các bạn chỉ cần chú ý tới phần ID trong hình.

Bước 2 : 

Đăng nhập vào blogspot => Mẫu => Chỉnh sửa HTML
- Tìm đoạn code  <html  thường thì nó ở ngay dòng thứ 2, bạn thêm đoạn code sau ngay bên phải nó ==> xmlns:fb='https://www.facebook.com/2008/fbml' (ngăn cách nhau bằng dấu cách nếu có đoạn code đó rồi thì bạn ko phải thêm nữa nhé)
- Thêm đoạn code sau dưới thẻ <head> ===> <meta content='1381242482126904' property='fb:app_id'/>

Chú ý: 

1381242482126904 là mã ứng dụng (id App face mà bạn vừa tạo ở bước trên) bạn thay nó thành mã app của bạn nhé

Bước 3 :

- Thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </body>.

<div id='fb-root'/>    <script>      (function(d, s, id) {        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];        if (d.getElementById(id)) {return;}        js = d.createElement(s); js.id = id;        js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);      }(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

Và đoạn code sau lên trên thẻ đóng </head>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[var purl= location.href;var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="540"></div>';//]]></script>

Lưu ý : 

Các bạn thay
data-num-post=5 : số comment hiển thị. Nếu quá sẽ tự động gộp comment
data-width=540 : chiều rộng khung comment

Bước 4 :

- Tìm một trong các đoạn code như sau: <b:include data='post' name='post'/>
- Rồi thêm ngay dưới nó đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><script type='text/javascript'>document.write(fbcm);</script></b:if>
Ok, như vậy là các bạn đã thêm thành công comment facebook vào blogspot của bạn. Chúc các bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét