Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Template 1 :

Template 2:

Cách sử dụng template : ví dụ như template johny magstore:
1- post sản phẩm theo mẫu html sau làm như sau để lần sau khỏi quên 
copy code sau 
Code:
<div class="product_image">

Code:
<div class="pancontainer" data-orient="center" data-canzoom="yes" style="width:150px; height:150px;">
Code:
<img border="0" class="item_thumb" src="product_image.jpg" /></div>

Code:
<span class="item_price">$00.00</span> </div>
<div class="product_describe">
Descriptions... </div>
vào setting -> posts and comments >> post template -> paste vào
2- thanh toán paypal - template cũng dùng simplecart 
chỉnh trong html thay đổi

Code:
<div class="product_image">
Code:
<div class="pancontainer" data-orient="center" data-canzoom="yes" style="width:150px; height:150px;">
Code:
<img border="0" class="item_thumb" src="product_image.jpg" /></div><span class="item_price">$00.00</span> </div>
<div class="product_describe">


Descriptions... </div>
vào setting -> posts and comments >> post template -> paste vào
2- thanh toán paypal - template cũng dùng simplecart
chỉnh trong html thay đổi
Code:
<script type='text/javascript'>
Code:
simpleCart.email = &quot;dia-chi-email-paypal@gmail.com&quot;;
Code:
simpleCart.checkoutTo = PayPal;
Code:
simpleCart.currency = USD;
simpleCart.taxRate = 0.02;
simpleCart.shippingFlatRate = 3.25;
simpleCart.shippingQuantityRate = 1.00;
simpleCart.cartHeaders = [&quot;thumb_image&quot; , &quot;Quantity_input&quot; , &quot;Total&quot;, &quot;remove&quot; ];
</script>
thay đổi slide ở widget ->tìm feature content slider ->
edit-> sửa thay bằng categories bạn muốn show trên slider


để qủan lý cho script của mình down script về chỉnh sửa đơn vị tiền tệ - :
http://kauman.googlecode.com/files/WojosimpleCart-USD.js
vì paypal dùng USD nên không thay đổi gì nhiều - để thay đổi đơn vị thanh toán tìm :
simpleCart.currency = USD;
thay bằng ký hiệu thanh toán khác.....
Bonus khi sử dụng template thay url khi click vào nút order now
với template Johny Ganteng Store, vào chỉnh sửa Edit HTML tick vào Expand Widget Templates :
Code:
<input class='order' onclick='window.location=&apos;http://johny-gantengstore.blogspot.com/p/sample-page-no-image.html&apos;' type='button' value='Order'/>
thay thế url bằng url trang của bạn
với template Joss Mobile Phone, vào Edit HTML tick Expand Widget Templates :
Code:
<a class='item_add' href='http://johnyjoss.blogspot.com/p/sample-page-no-image.html'>Order</a>
tương tự như trên ta có thể thay bằng tiếng việt
Code:
<a class='item_add' href='http://shop/p/lien-he.html'>Đặt Hàng</a>
<a class='view_detail' expr:href='data:post.url'>Chi Tiết</a>
DOWNLOAD TEMPLATE

TEMPLAT 1 : http://www.mediafire.com/download/cd541joabs6ns3h/Johny+Ganteng+Store.zip
TEMPLAT 2 : http://www.mediafire.com/download/ro2n1or4jq6f91u/johny+magstore.zip

0 nhận xét:

Đăng nhận xét