Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Share template blogspot IShare247 chuẩn SEO, template blogspot chia sẻ thủ thuật cực đẹp, template blogspot chuẩn SEO.

Giới thiệu chút về template ishare247.blogspot.com

+ Template được edit từ template Sang Seo Premium Responsive
+ Được mình edit và mod lại.
+ Tối ưu chuẩn seo , Hỗ trợ seo tốt
+ Comment phân cấp 
+ Bài đăng phổ biến có ảnh hiển thị
+ Hiển thị tốt trên mọi trình duyệt kể cả mobile
+ Breadcrumbs Hỗ trợ seo tốt 
+ Button Chia sẻ Facebook , Google +1
+ và còn rất nhiều tiện ích khác nữa

Blog Hiện chưa có Widgt bình luận mới, để thêm bình luận mới nhất cho blogspot các bạn làm như sau :

+ B1: Đăng nhập --> Bố cục ---> Thêm tiện ích HTML
+ B2 : Thêm toàn bộ code sau vào tiện ích HTML

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
var cm_num = 5;
var cm_sum = 13;
var cm_ava = new Array();
cm_ava=[];cm_ava.openid="https://lh3.googleusercontent.com/-_W6HGIdPV_o/UmDuLmQ05_I/AAAAAAAAAGw/0m_Uj1NjFlo/s50/openid.png";cm_ava.livej="https://lh4.googleusercontent.com/-AS4Os30VEXI/UmDuLrcRRFI/AAAAAAAAAGs/D7WFxGyIWsA/s50/livej.png";cm_ava.wp="https://lh5.googleusercontent.com/-Y7lkmCAjAUw/UmDuKRy3VmI/AAAAAAAAAGc/ttHyvvQ3HB8/s128/5be6e875182ebc595c85dd74dddc248a.jpg";cm_ava.typepad="https://lh3.googleusercontent.com/-qKrCfz9RyX0/UmDuL6r3eCI/AAAAAAAAAG0/8gvQ8UEOmbg/s50/typepad.png";cm_ava.aim="https://lh6.googleusercontent.com/-SsYvcVeh7TU/UmDuKT48F0I/AAAAAAAAAGU/qvWeUa6DP00/s50/aim.png";cm_ava.url="https://lh5.googleusercontent.com/-ZQwkrJXsDDI/UmDuMkk6llI/AAAAAAAAAG8/b6VkUNGpgeM/s50/url.png"; cm_ava.anon="https://lh5.googleusercontent.com/-C-Nf-EcX75E/UmDuKU47VsI/AAAAAAAAAGY/FM6_P7Eyagw/s50/guest.png";
function stripcmHtmlTags(a,d){a=a.replace(/<br.*?>/ig," ");return a.replace(/<.*?>/ig,"").split(/\s+/).slice(0,d-1).join(" ")} function showRCommentsAvatar(a){for(var a=a.feed.entry,d="",h=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],c=0;c<cm_num;c++){var b="";if("uri"in a[c].author[0]){var b=a[c].author[0].uri,f='<a alt="'+a[c].author[0].name.$t+'" title="'+a[c].author[0].name.$t+'" href="">'+a[c].author[0].name.$t+"</a>";b.$t.match("blogger.com")?(b=a[c].author[0].gd$image.src,b=-1!=b.indexOf("blogblog.com")?"http://traidatmuidotcom.appspot.com/background/blogger-nophoto.png":b):b=b.$t.match("openid.net")?cm_ava.openid:b.$t.match("livejournal.com")?cm_ava.livej:b.$t.match("wordpress.com")?cm_ava.wp: b.$t.match("typekey.com")?cm_ava.typepad:b.$t.match("aol.com")?cm_ava.aim:cm_ava.url}else b=cm_ava.anon,f=""+a[c].author[0].name.$t+"";for(var e=a[c].published.$t,i=parseInt(e.substring(5,7)),g=0;g<h.length&&i!=h[g];g++);d=""==a[c].title.$t?d+('<div class="recent-comment"><img alt="'+a[c].author[0].name.$t+'" title="'+a[c].author[0].name.$t+'" src="'+b+'" /><span class="recent-comment-author">'+f+'</span><div class="cmdelete"><strike>'+a[c].content.$t+'</strike></div></div><div class="cm-line"></div><div class="clear"></div>'):d+('<div class="recent-comment"><img alt="'+a[c].author[0].name.$t+'" title="'+a[c].author[0].name.$t+'" src="'+b+'" /><span class="recent-comment-author"><a alt="'+a[c].author[0].name.$t+'" title="'+a[c].author[0].name.$t+'" href="'+a[c].link[2].href+'">'+a[c].author[0].name.$t+'</a></span> - <i><a href="'+a[c].link[2].href+'">'+e.substring(11,16)+"-"+e.substring(8,10)+"/"+e.substring(5,7)+"/"+e.substring(2,4)+"</a></i><br/>"+stripcmHtmlTags(a[c].content.$t,cm_sum)+' ... </div><div class="cm-line"></div><div class="clear"></div>')}document.write(d)}document.write('<script type="text/javascript" src="http://www.blogger.com/feeds/953684352732760808/comments/default?max-results='+cm_num+'&alt=json-in-script&callback=showRCommentsAvatar"><\/script>');
//]]>
</script>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét