Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Sơ đồ trang (mục lục) là những gì tất cả các blogger thích để thêm vào blog của mình. Nó giúp trong việc tăng trang truy cập.
Hôm nay Hồng Designer sẽ cho bạn thấy làm thế nào bạn có một sơ đồ trang tuyệt đẹp vào trang blog của bạn. Widget này được thực hiện bởi Taufik Nurrohman của DTE. Khái niệm của tiện ích này là rất đơn giản. Nó được mã hoá với sự trợ giúp của JavaScript và CSS. Nó cũng có nhiều tùy chọn và thiết lập mà tôi sẽ mô tả dưới đây.

Một bản demo làm việc trực tiếp của tiện ích này có thể được nhìn thấy bằng cách nhấn vào nút bên dưới.
Sau khi nhìn thấy các bản demo nếu bạn muốn thêm tiện ích này vào blog của bạn sau đó làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Tạo một trang mới

Trước hết chúng ta cần phải tạo ra một trang mới và để làm điều này, vào Blog Trang→ Trang Mới. Trang mới sẽ đc mở ra, bây giờ click vào tab HTML.

Bước 2 : Thêm code

<link rel="stylesheet" href="http://dte-project.googlecode.com/svn/trunk/tabbed-toc-skin.css" type="text/css" media="screen" />
<div id="tabbed-toc"><span class="loading">Loading...</span></div>
<a style="display:block;text-align:right;font:normal bold 8px Arial,Sans-Serif;text-decoration:none;margin:10px;" href="http://www.allbloggertricks.com/" title="Tabbed TOC">Hồng Designer</a>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
    blogUrl: "http://ishare247.blogspot.com", // Blog URL
    containerId: "tabbed-toc", // Container ID
    activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
    showDates: false, // `true` to show the post date
    showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
    numChars: 200, // Number of summary chars
    showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
    thumbSize: 40, // Thumbnail size
    noThumb: "http://3.bp.blogspot.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
    monthNames: [ // Array of month names
        "January",
        "February",
        "March",
        "April",
        "May",
        "June",
        "July",
        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December"
    ],
    newTabLink: true, // Open link in new window?
    maxResults: 99999, // Maximum post results
    preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
    sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
    showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
    newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script type="text/javascript" src="http://dte-project.googlecode.com/svn/trunk/tabbed-toc.js"></script>

Bước 3: Bảng Cài đặt nội dung

Sửa http://ishare247.blogspot.com/ thành link blog của bạn. Và một số nội dung khác tôi nghĩ nó cũng không cần thiết lắm. Các bạn chỉnh sửa nếu thích. Chúc các bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét