Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Cách Thay đổi Font chữ cho blogspot, cách khắc phục lỗi font trong blogspot, thay đổi font chữ có sẵn của blogspot...

Cách thay đổi Font chữ cho blogspot

- Do mỗi temp blogspot có thể có những loại Font khác nhau vì vậy mình sẽ hướng dẫ sơ qua để các bạn có thể hiểu được và biết cách sửa với các trường hợp tương tự.
Để chỉnh sửa mình khuyên các bạn nên tải temp đó về rồi sao ra 1 bản làm gốc 1 bản để chỉnh sửa rồi sùng Notepad++ để chỉnh sửa
- Bình thường khi down tải các temp về  thường font chữ mà nước ngoài họ hay dùng là Font Oswald hoặc georgia vì vậy chúng ta cần phải thay nó thành Font chữ hỗ trợ tiếng Việt

- Cách 1: 

Các bạn tìm đọan code tương tự như đoạn code dưới
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css'/>
- Các bạn hãy thay thế Oswald bằng một font chữ thông dụng trong tiếng Việt như: Arial hoặc các font chữ khác như: Times, New Times Roman,...
Lưu ý:
- Phần này chỉ được phép thay thế Oswald bằng một font chữ duy nhất!
- Nếu template không có đoạn mã:
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css'/>. Các bạn có thể khắc phục bằng cách thêm đoạn mã trong khung dưới đây vào phía trên thẻ: ]]></b:skin>

- Cách 2: 

Thêm thuộc tính font-family giúp định dạng font chữ cho cả blog (body), cho header, sidebar, main-wrapper, post-body, footer… Chẳng hạn để định dạng font-family tiếng Việt cho phần post-body, chúng ta đặt code CSS bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin> trong mẫu của bạn:
.post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}

- Cách 3: 

Nếu vẫn chưa có sự thay đổi thì mẹo cho các bạn ko biết code là: Các bạn tìm Oswald rồi thay thế hết thành Arial
Do các bạn không biết code vì vậy hơi khó hướng dẫn
- Nói chung để chỉnh sửa tốt cái này bạn phải vận dụng tốt Addon Firebug và chút kiến thức về css
Một số thuộc tính css về text mà các bạn nên quan tâm:
- font-size:  Kích thước chữ
font-family: Loại font chữ

font-weight: Độ in đậm của chữ.Ví dụ:

font-size:  18px ==> font chữ là 18pixel
font-family: Arial ==> font chữ dạng arial
font-weight: bold  ==> Chữ in đậm, chữ béo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét