Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Trước đây Hồng Designer chia sẻ một nút Facebook Like nhưng những vấn đề tôi nhận thấy với nó là thời gian tải. Sau đó tôi chuyển sang nút này như tải như một đèn flash ở tốc độ kết nối internet của blog. Nếu bạn muốn thêm như mã nút mới này ngay bên dưới tiêu đề bài viết blogger của bạn sau đó làm theo các bước đơn giản sau.

Thêm nút like facebook vào dưới tiêu đề bài viết :

  • Đăng nhập Blogger> Mẫu> Chỉnh sửa HTML 
  • Sao lưu mẫu của bạn lại đề phòng bất trắc
  • Bấm ctrl + F và tìm kiếm đoạn code sau :
<data:post.body/>
  • Dán code sau vào trên nó
<iframe allowTransparency='true' expr:src='&quot;http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp; action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&quot;' frameborder='0' scrolling='no' style='border:none; overflow:hidden; width:100px; height:20px;'/>
  • Lưu template lại và kiểm tra thành quả. 

Lời kết

Cách thêm nút like facebook vào dưới tiêu đề bài viết rất tốt cho SEO không ảnh hưởng gì tới tốc độ load của blog. Khuyến khích các bạn nên dùng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét