Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Lỗi 404 hoặc Không tìm thấy trang Lỗi tạo ra bởi Blogger khi người dùng nhập một URL không hợp lệ hoặc 404 Lỗi là một mã trạng thái HTTP có nghĩa là các trang mà bạn đang cố gắng truy cập trên Blog của bạn mà nó không thể tìm thấy hoặc trang không tồn tại trong Server.
Theo Mặc định Blogger thì nó sẽ là Oops ! Page Couldn't Found ...!
Và bay giờ Hồng Designer sẽ hướng dẫn các bạn làm đẹp hơn cho nó.
Bước 1 : Vào blogger : Template => Edit HTML thêm đoạn code sau trên thẻ </head>
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
<style type="text/css">.status-msg-wrap{font-size:100%;margin:none;position:static;width:100%}.status-msg-border{display:none}.status-msg-body{padding:none;position:static;text-align:inherit;width:100%;z-index:auto}.status-msg-wrap a{padding:none;text-decoration:inherit}</style>
</b:if>
Bước 2 : Các bạn đăng nhập vào blogger : Setting->Search Preferences
Ở phần Oops ! Page Couldn't Found ...! các bạn có thể thay bằng một trong những code bên dưới, nếu thấy cái nào đẹp.
1.
Code :
<h2 style="font-size: 35px;margin: 0;text-align: center;">Oops..! </h2>
<h3 style="font-size:17px;">Sorry,You are trying to reach an invalid page...!<br><a href="/">Click here</a> to go to Homepage <br> Have a nice Day...</h3><img src="http://4.bp.blogspot.com/-3_mjW7aMWMo/T22zQQHn-sI/AAAAAAAAAMQ/f-biNvAo1-Y/s1600/404+error+page+1.jpg"/>
2.
Code :
<h2 style="font-size: 35px;margin: 0;text-align: center;">Oops..! </h2>
<h3 style="font-size:17px;">Sorry,You are trying to reach an invalid page...!<br><a href="/">Click here</a> to go to Homepage <br> Have a nice Day...</h3><img src="http://2.bp.blogspot.com/-oGC6zPGYpDk/T22zRTPEHkI/AAAAAAAAAMY/_QDDN_HW40A/s1600/404+error+page+2.jpg"/>
3.

 Code :
<h2 style="font-size: 35px;margin: 0;text-align: center;">Oops..! </h2>
<h3 style="font-size:17px;">Sorry,You are trying to reach an invalid page...!<br><a href="/">Click here</a> to go to Homepage <br> Have a nice Day...</h3><img src="http://2.bp.blogspot.com/-ldrwg_L3hPw/T29ZifhYlUI/AAAAAAAAAMo/wdhPPVcNEDM/s1600/404+error+page+4.jpg"/>
4.
 Code :
<h2 style="font-size: 35px;margin: 0;text-align: center;">Oops..! </h2>
<h3 style="font-size:17px;">Sorry,You are trying to reach an invalid page...!<br><a href="/">Click here</a> to go to Homepage <br> Have a nice Day...</h3><img src="http://4.bp.blogspot.com/-gdd8Nj5zNqg/T29ZjfvDjYI/AAAAAAAAAMw/vwwjnuqR1Ro/s320/404+error+page+6.jpg"/>
5.
Code :
<h2 style="font-size: 35px;margin: 0;text-align: center;">Oops..! </h2>
<h3 style="font-size:17px;">Sorry,You are trying to reach an invalid page...!<br><a href="/">Click here</a> to go to Homepage <br> Have a nice Day...</h3><img src="http://3.bp.blogspot.com/-VazK8ZIMIo0/T29ZktlwCVI/AAAAAAAAAM4/Fb4VUpCh2LY/s1600/404+error+page+7.jpg"/>
6.
 Code :
<h2 style="font-size: 35px;margin: 0;text-align: center;">Oops..! </h2>
<h3 style="font-size:17px;">Sorry,You are trying to reach an invalid page...!<br><a href="/">Click here</a> to go to Homepage <br> Have a nice Day...</h3><img src="http://3.bp.blogspot.com/-unUiQAZJDZM/T29ZhgrSbnI/AAAAAAAAAMg/7KLym2snYbI/s1600/404+error+page+3.jpg"/>
Chúc các bạn có một trang 404 đẹp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét