Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Widget bài viết liên quan, như tiêu đề nói, Widget này sẽ tạo ra các danh sách các bài viết liên quan. Widget này có thể được thêm vào hoặc trong trang chủ (dưới mỗi bài viết) hoặc bên trong bài

Và sau đây là cách hướng dẫn chi tiết cách làm:

Đăng nhập vào blogger

Vào tiếp Template -> Edit HTML

Tìm đến thẻ </head>

Dán code bên dưới vào trên thẻ </head>
<!--Related Posts with thumbnails Scripts Start-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> /* remove this */
<style type='text/css'>
#related-posts {
float:center;
text-transform:none;
height:100%;
min-height:100%;
padding-top:5px;
padding-left:5px;
}

#related-posts h2{
font-size: 18px;
letter-spacing: 2px;
font-weight: bold;
text-transform: none;
color: #5D5D5D;
font-family: Arial Narrow;
margin-bottom: 0.75em;
margin-top: 0em;
padding-top: 0em;
}
#related-posts a{
border-right: 1px dotted #DDDDDD;
color:#5D5D5D;
}
#related-posts a:hover{
color:black;
background-color:#EDEDEF;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
var defaultnoimage="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";
var maxresults=5;
var splittercolor="#DDDDDD";
var relatedpoststitle="Related Posts";
</script><a href="http://ishare247.blogspot.com/" style="font-size:0pt">Blogger Widgets</a>
<script src='http://netoopscodes.googlecode.com/svn/netoops-related-posts-with-thumbnails-blogger.js' type='text/javascript'/>
</b:if> /* remove this */
<!--Related Posts with thumbnails Script End-->
Các bạn có thẻ chỉnh sửa những phần mình tô màu cho phù hợp với blog của bạn. Chúc các bạn thành cồn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét