Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot (Random Posts) là gì : bạn là chủ sở hửu một blog có hàng trăm bài viết không biết làm cách nào để hiển thị chúng ra, thì nay Hồng Designer mình giới thiệu cho bạn Random Posts, tạo widget bài viết ngẫu nhiên cho blogspot.

Để thực hiện chúng ta làm như sau:

Đăng nhập vào blog của bạn Bố cục => Add Gadget => HTML/Javascript
Dán đoạn code bên dưới vào phần nội dung, các bạn đặt title tùy ý nhé

<style type="text/css">
.noop-random-posts ul li {
    list-style-image: url("http://2.bp.blogspot.com/-90ErnmngIVo/TyPTnufu8cI/AAAAAAAAADs/ndQtxxa6kkI/s1600/tick+list+style.png");
}
</style>
<div class="noop-random-posts"><script type="text/javascript">
    var randarray = new Array();var l=0;var flag;
    var numofpost=5;function nooprandomposts(json){
    var total = parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10);
    for(i=0;i < numofpost;){flag=0;randarray.length=numofpost;l=Math.floor(Math.random()*total);for(j in randarray){if(l==randarray[j]){ flag=1;}}
    if(flag==0&&l!=0){randarray[i++]=l;}}document.write('<ul>');
    for(n in randarray){ var p=randarray[n];var entry=json.feed.entry[p-1];
    for(k=0; k < entry.link.length; k++){if(entry.link[k].rel=='alternate'){var item = "<li>" + "<a href=" + entry.link[k].href + ">" + entry.title.$t + "</a> </li>";
    document.write(item);}}
    }document.write('</ul>');}
    </script><a href="http://ishare247.blogspot.com" style="font-size:0pt">Blogger Widgets</a>
<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=1&max-results=1000&callback=nooprandomposts"></script></div>
Lưu lại và kiểm tra thành quả, chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét