Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Đây là một thủ thuật đơn giản nhằm xóa bỏ comments mặc định của blogger, có nhiều bạn cho rằng comments mặc định của blogger không tốt khi bình luận thì nó load lại website ...

Cách thực hiện Xóa comments mặc định của blogger (Threaded comments)  như sau :


Bước 1

Đăng nhập vào template blog của bạn ctrl + F và tìm đoạn code sau
data:post.showThreadedComments
Bên dưới nó bạn sẽ thấy đoạn code
  <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
            <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
          <b:else/>
            <b:include data='post' name='comments'/>
          </b:if>
        </b:if>
        <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
          <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
            <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
          <b:else/>
            <b:include data='post' name='comments'/>
          </b:if>
         </b:if> 

Bước 2

Thay thế đoạn code trên bằng đoạn code sau
  <b:include data='post' name='comments'/>
              </b:if>
               <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
                     <b:include data='post' name='comments'/>
               </b:if>
Save template kiểm tra thành quả, chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét