Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Đối với những người không biết về BTNT Theme - Blogger Template Responsive, nó một hai cột blogger mẫu với tính năng tuyệt vời như tùy chỉnh lựa chọn trong các hình thức (Sidebar, Sau khi bài viết, trên chân), Vị trí quảng cáo, các nút chia sẻ xã hội và nhiều hơn nữa. 

Các ưu điểm của template này

 • Nice and Clean Thiết kế
 • Sạch 2 cột Layout
 • Thiết kế đáp ứng
 • SEO Tối ưu hóa
 • Tải nhanh Theme
 • Responsive Menu trên header và footer
 • Tuỳ chỉnh About me phụ tùng
 • Opt-in đăng ký hình thức (Trong Sidebar, Sau khi bài viết, trên Footer)
 • Tuỳ chỉnh Slots Quảng cáo (Dưới đây bài viết Tiêu đề, Sau khi Post, On Sidebar)
 • Tùy chỉnh ưa thích bài Widget
 • Stunning Threaded Comments Mục
 • Thẻ tiêu đề tùy chỉnh (h1 đến h6)
 • Các hình thức tùy chỉnh
 • Tuỳ chỉnh Buttons
 • Widget tùy chỉnh Label
 • Tuỳ chỉnh nút Share trên trang bài viết (trên và dưới bài viết)
 • Nhiều hơn nữa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét