Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Hôm nay tôi sẽ chỉ cho làm thế nào bạn có thể thêm một Facebook Popup like Fanpage khi vào blogger/Website. Điều này phụ tùng đi kèm với hiệu ứng Likebox và trông hấp dẫn. Popup xuất hiện là một trong những thời gian cửa sổ bật lên tức là popup sẽ chỉ đến một lần và không có trong tất cả các trang của blog của bạn.

Thêm HTML / CSS / JavaScript

Tới Blog Tiêu đề → Layout → Thêm Widget → HTML / JavaScript. Dán mã dưới đây vào hộp.
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<style>
#fanback {
display:none;
background:rgba(0,0,0,0.8);
width:100%;
height:100%;
position:fixed;
top:0;
left:0;
z-index:99999;
}
#fan-exit {
width:100%;
height:100%;
}
#fanbox {
background:white;
width:420px;
height:270px;
position:absolute;
top:58%;
left:63%;
margin:-220px 0 0 -375px;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 50px 0 #939393;
-moz-box-shadow: inset 0 0 50px 0 #939393;
box-shadow: inset 0 0 50px 0 #939393;
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
margin: -220px 0 0 -375px;
}
#fanclose {
float:right;
cursor:pointer;
background:url(http://3.bp.blogspot.com/-NRmqfyLwBHY/T4nwHOrPSzI/AAAAAAAAAdQ/8b9O7O1q3c8/s1600/fanclose.png) repeat;
height:15px;
padding:20px;
position:relative;
padding-right:40px;
margin-top:-20px;
margin-right:-22px;
}
.remove-borda {
height:1px;
width:366px;
margin:0 auto;
background:#F3F3F3;
margin-top:16px;
position:relative;
margin-left:20px;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie = function (key, value, options) {
// key and at least value given, set cookie...
if (arguments.length > 1 && String(value) !== "[object Object]") {
options = jQuery.extend({}, options);
if (value === null || value === undefined) {
options.expires = -1;
}
if (typeof options.expires === 'number') {
var days = options.expires, t = options.expires = new Date();
t.setDate(t.getDate() + days);
}
value = String(value);
return (document.cookie = [
encodeURIComponent(key), '=',
options.raw ? value : encodeURIComponent(value),
options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
options.path ? '; path=' + options.path : '',
options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
options.secure ? '; secure' : ''
].join(''));
}
// key and possibly options given, get cookie...
options = value || {};
var result, decode = options.raw ? function (s) { return s; } : decodeURIComponent;
return (result = new RegExp('(?:^|; )' + encodeURIComponent(key) + '=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? decode(result[1]) : null;
};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){
if($.cookie('popup_user_login') != 'yes'){
$('#fanback').delay(100).fadeIn('medium');
$('#fanclose, #fan-exit').click(function(){
$('#fanback').stop().fadeOut('medium');
});
}
$.cookie('popup_user_login', 'yes', { path: '/', expires: 7 });
});
</script>
<div id='fanback'><div id='fan-exit'></div><div id='fanbox'><div id='fanclose'></div><div class='remove-borda'></div>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' scrolling='no' src='//www.facebook.com/plugins/likebox.php?
href=http://www.facebook.com/o0ohongdesigno0o&width=402&height=255&colorscheme=light&show_faces=true&border_color=%23E2E2E2&stream=false&header=false'
style='border: none; overflow: hidden; margin-top: -19px; width: 402px; height: 230px;'></iframe>
</div></div>
 Thay o0ohongdesigno0o thành ID Fanpage của bạn. Lưu lại và xem thành quả. Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét