Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Page Rank của một blog là rất quan trọng cho tất cả các blogger vì nó cho thấy chính quyền miền. Nó cũng giúp độc giả để có được một ý tưởng về cách phổ biến một blog mà họ đang đọc. 
Có rất nhiều Thủ thuật blogspot mà bạn có thể sử dụng để tăng thứ hạng trang blog của bạn. Nhưng về cơ bản Page xếp hạng phụ thuộc vào số lượng backlinks chất lượng và liên kết nội bộ của bài đăng trên blog. 
Google Page Rank
Nội bộ liên kết đóng một vai trò chính trong việc tăng thứ hạng trang và tốc độ thu thập dữ liệu công cụ tìm kiếm. 
Họ cũng giúp tăng lượt xem trang blog của chúng tôi và làm giảm tỷ lệ trả lại. Chúng tôi liên kết nội bộ bài viết liên quan và danh mục của chúng tôi vào nội dung của chúng tôi. Nhưng trong blogger có nhãn tại chỗ các loại. 
Nếu chúng ta liên kết nội bộ đến một trang nhãn, sau đó các nước liên kết sẽ được thải vì nhãn liên kết không có giá trị. Họ chỉ được sử dụng để loại các bài viết theo nhãn thích hợp. Nếu bạn đã bao giờ kiểm tra file robots.txt của bạn thì bạn sẽ chắc chắn nhận thức với thực tế là theo mặc định các nhãn tạo đường link là không được phép cho trình thu thập tìm kiếm để chỉ mục. 
Bạn đang thông minh hơn nhiều để nghĩ rằng nếu một liên kết bị chặn bởi trình thu thập tìm kiếm sau đó lợi ích sử dụng nó để liên kết nội bộ là những gì. Để thoát khỏi vấn đề này hôm nay tôi đến với một thủ thuật rất chắc chắn sẽ giúp bạn để tăng thứ hạng trang của tất cả các bài đăng trên blog của bạn. 
Chúng ta hãy xem làm thế nào để đạt được mục tiêu này. 

Tạo Một Sơ Đồ Trang Cho Nhãn Cụ Thể

Để sửa chữa vấn đề này chúng ta phải tạo ra một trang sitemap HTML cho thấy sự liên kết của tất cả các bài viết từ các nhãn hiệu cụ thể và sau đó sử dụng URL của trang cho liên kết nội bộ thay vì liên kết nhãn. Ví dụ: 
Giả sử nếu bạn viết một hướng dẫn liên quan tới "Blogger Tricks" và muốn liên kết "Blogger Tricks" trang nhãn hiệu của bạn để độc giả có thể đọc tất cả các bài viết. 
Nhưng, thêm các liên kết trang nhãn là vô giá đối với SEO. Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ thêm các liên kết Sơ đồ trang web thay vì liên kết trang nhãn. Điều này sẽ thêm giá trị cho trang web của chúng tôi và cũng giúp tăng Page Rank;) 

Liên Kết Ví Dụ

Thay vì điều này: (Label Link)
<a href="http://www.example.com/search/label/Blogger%20Tricks"> Blogger Tricks </a>
Sử dụng này: (tạo Sơ đồ trang Liên kết cho nhãn cụ thể)
<a href="http://www.example.com/p/blogger-tricks.html"> Blogger Tricks </a>

Làm Thế Nào Để Tạo Một Sơ Đồ Trang Web Đối Với Một Nhãn Đặc Biệt?

Nếu bạn làm theo phương pháp nêu trên của liên kết nội bộ cho trang thể loại sau đó tất cả các bài viết blog của bạn sẽ có được sức mạnh và thứ hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Bây giờ câu hỏi là làm thế nào để tạo trang sitemap cho nhãn hiệu cụ thể. Điều này là rất đơn giản để làm. 
Thực hiện theo các bước dưới đây một cách cẩn thận. 

  • Đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn.
  • Điều hướng đến trang> New Page> Blank Page.
  • Chuyển đổi nó sang chế độ HTML.
  • Bây giờ dán mã dưới đây trong cơ thể bài.
<script type="text/javascript">
var numposts = 100;
var standardstyling = true;
function showrecentposts(json) {
for (var i = 0; i < numposts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var posttitle = entry.title.$t;
var posturl;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}}
posttitle = posttitle.link(posturl);
if (standardstyling) document.write('<li>');
document.write(posttitle);}
if (standardstyling) document.write('</li>');
}
</script>
<ul>
<script src="http://www.example.com/feeds/posts/default/-/Your%20Label?orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts&amp;max-results=999"></script>
</ul>

  • Thay thế www.example.com với URL blog của riêng bạn và bạn 20Label% với nhãn mà bạn muốn để tạo ra một trang.
  • Mẹo: Nếu bạn có từ duy nhất như trang nhãn hiệu của bạn như "SEO", sau đó thay thế Blogger% 20Tricks với SEO nhưng nếu bạn có nhiều hơn một từ trong tên nhãn hiệu của bạn sau đó đặt 20% giữa chúng để phân biệt chúng. Tên là trường hợp nhạy cảm. Vì vậy, chăm sóc nó.
  • Bây giờ bấm vào nút Publish.
  • Bạn đang thực hiện.
Bây giờ sử dụng URL của trang bất cứ khi nào bạn cần liên kết thể loại của bạn (trang nhãn). Nó sẽ làm tăng thứ hạng trang của tất cả các bài viết blog của bạn. 
Vui lòng cung cấp cho tôi thông tin phản hồi có giá trị của bạn về bài viết này. ;) Chúc mừng blog! 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét