Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Để lập trình được trước hết bạn phải biết được các lệnh lập trình và hiểu ý nghĩa của những lệnh đó, Nay IShare 247 Blog sẽ chia sẻ cho bạn những lênh cơ bản để lập trình CNC.


 1. G00 : Chạy dao không cắt gọt
 2. G01 : Nội suy đường thẳng với lượng chạy dao F chỉ định trước
 3. G02 : Nội suy đường tròn theo chiều kim đồng hồ
 4. G03 : Nội suy đường tròn ngược chiều kim đồng hồ
 5. G04 : Lệnh định nghĩa thời gian dừng dao với địa chỉ X theo giây
 6. G09 : Dừng dao chính xác ở cuối hành trình
 7. G20 : Đổi đơn vị từ Millimeter sang Inch
 8. G21 : Đổi đơn vị từ Inch sang Millimeter
 9. G22 : Lệnh gọi chương trình con
 10. G23 : Lệnh lặp lại một đoạn chương trình
 11. G24 : Lệnh nhảy câu lệnh không có điều kiện
 12. G25 : Lệnh chạy dao về điểm tham chiếu R
 13. G26 : Lệnh chạy dao về điểm thay dao
 14. G28 : Định vị thụ động
 15. G31 : Chu trình tiện ren
 16. G33 : Lệnh cắt ren
 17. G36 : Lệnh giới hạn vùng chạy cho chu trình
 18. G40 : Lệnh hủy bỏ hiệu chỉnh bán lưỡi cắt
 19. G41 : Lệnh hiệu chỉnh bán kính bên trái so với đường biến dạng
 20. G42 : Hiệu chỉnh bán kính lưỡi cắt bên phải so với đường biến dạng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét