Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Share template blogspot bán hàng miễn phí, template blogspot này có tính năng giỏ hàng thanh toán qua paypal, hỗ trợ tối ưu SEO tốt. drop menu đẹp, hình thumb lớn rất hợp để bán hàng điện tử.
Share template blogspot bán hàng miễn phí

Hướng dẫn cài đặt template :

Cài đặt giỏ hàng :

Tìm đến đoạn code sau trong template blogspot của bạn và chỉnh sửa lại mail thanh toán của bạn.
<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ /*---------------------------- SIMPLE CART SETTING -----------------------------*/ simpleCart({ checkout: { type: "PayPal", email: "manhongit.dhp@gmail.com" } }); //]]> </script>

Cài đặt bài đăng :

Các bạn đăng bài bằng cú pháp sau
<div class="item_image"> <img border="0" class="item_thumb" src="Your_Image-Url.jpg" /> <span class="item_price">500.000 VNĐ</span> </div> <div class="item_Description">Bài Viết Tại Đây </div> 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét