Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Trước hết Hồng Designer sẽ hướng dẫn các bạn Tao Forum lên hệ cho blog Blogger còn gọi là Contact Forum. Code này được thực hiện để dành cho Trang của blogger cho nên nếu các bạn có nhu cầu bỏ vào Widget như mình thì các bạn chỉnh sửa các thông số trong CSS 1 tý là được.

Bước 1 : Thêm code CSS và tremplate

Vào Mẫu => Chỉnh sửa HTML và tìm đến thẻ ]]></b:skin> thêm đoạn code sau trên thẻ ]]></b:skin>
#ContactForm1{
display:none;
}
#contact_wrap {
margin: auto;
width: 321px; // chều rộng widget
height: 380px; // chiều cao widget
padding: 25px;
border-radius: 1em;
border-top:1px solid #dbdbdb;
border-right:1px solid #b2b2b2;
border-left:1px solid #dbdbdb;
border-bottom:1px solid #9d9d9d;
background-color:#cccccc;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0, startColorstr='#f2f2f2', endColorstr='#cccccc');
background-image:-webkit-linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
background-image:-moz-linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
background-image:-ms-linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
background-image:-o-linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
background-image:linear-gradient(top, #f2f2f2 0%, #e6e6e6 50%, #cccccc 100%);
box-shadow: 1px 1px 5px #ccc;
}
#contact_wrap h3{
color: #e8f3f9;
font-family:Georgia;
font-size: 20px;
font-style:italic;
font-weight:bold;
margin: 0 -36px 20px -36px;
padding: 12px;
text-align: center;
text-shadow: 2px 0 0 #1f4962;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 25px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
-moz-box-shadow: inset 0 0 25px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
box-shadow: inset 0 0 25px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
background-color: #3689b9;
position: relative;
}
#contact_wrap h3:before {
content: ' ';
position: absolute;
bottom: -10px;
left: 0;
width: 0;
height: 0;
border-style: solid;
border-width: 10px 0 0 10px;
border-color: #333 transparent transparent transparent;
}
#contact_wrap h3:after {
content: ' ';
position: absolute;
bottom: -10px;
right: 0;
width: 0;
height: 0;
border-style: solid;
border-width: 0 0 10px 10px;
border-color: transparent transparent transparent #333;
}
#ContactForm1_contact-form-name{
width: 270px; // Chiều rộng forum Name
height:auto;
margin: 5px auto; 
padding: 10px 10px 10px 40px;
background:#f6f6f6 url(http://2.bp.blogspot.com/-GoNmkIDybR0/UZuZDpVOXaI/AAAAAAAAEO8/pNPaQU1aiwQ/s1600/user.png)no-repeat 10px center; 
color:#777;
border:1px solid #ccc;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
}
#ContactForm1_contact-form-email{
width: 270px;  // Chiều rộng forum Email
height:auto;
margin: 5px auto; 
padding: 10px 10px 10px 40px;
background: #f6f6f6 url(http://3.bp.blogspot.com/-zGxMJ_C5R60/UZuZGnKgcuI/AAAAAAAAEPE/KwPOHFuBffc/s1600/pen.png)no-repeat 10px center; 
color:#777;
border:1px solid #ccc;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
}
#ContactForm1_contact-form-email-message{
width: 270px; // Chiều rộng forum Message
height: 150px; 
margin: 5px auto; 
padding: 10px 10px 10px 40px;
font-family:Arial, sans-serif;
background: #f6f6f6 url(http://1.bp.blogspot.com/-QduNKpNbFyQ/UZuZPuE_OfI/AAAAAAAAEPU/Rv4C4Kic2I0/s1600/msg2.png)no-repeat 10px 10px; 
color:#777;
border:1px solid #ccc;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.247059) 0px 1px 3px inset, #f5f5f5 0px 1px 0px;
}
#ContactForm1_contact-form-submit {
width: 95px; 
height: 30px; 
float: right; 
color: #FFF;
padding: 0; 
cursor:pointer;
margin: 25px 0 3px 0 0;
background-color:#005a8a;
border-radius:4px;
text-shadow: 1px 0 0 #1f4962;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 35px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
-moz-box-shadow: inset 0 0 35px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
box-shadow: inset 0 0 35px rgba(0,0,0,0.3),0px 1px 5px #666;
background-color: #3689b9;
border:1px solid #194f6d;
}
#ContactForm1_contact-form-submit:hover {
background:#4c9bc9;
}
#ContactForm1_contact-form-error-message, #ContactForm1_contact-form-success-message{
width: 320px;
margin-top:35px;
}
Các bạn chỉnh sửa thông số trên cho phù hợp với Widget của mình nhé.

Bước 2 : Thêm code HTML

Code này các bạn có thể thêm vào Trang hoặc Widget
<div id="contact_wrap"><h3>Contact Us</h3><form name="contact-form"><input id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" placeholder="Name" size="30" type="text" value="" /><input id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" placeholder="Email" size="30" type="text" value="" /><textarea cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" placeholder="Message" rows="5"></textarea><input id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Submit" /><div style="max-width: 222px; text-align: center; width: 100%;"><div id="ContactForm1_contact-form-error-message"></div><div id="ContactForm1_contact-form-success-message"></div></div></form></div><style type="text/css">#comments, #blog-pager, .breadcrumbs, .post-footer{display:none}</style> 
Sau khi thêm xong lưu lại và kiểm tra thành quả nhé.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét