Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Hồng Designer chia sẻ thêm choc các bạn một template chuẩn SEO, thích hợp làm blogspot chia sẻ thủ thuật blogger, tin tức, giải trí, luật ...

Template Blogspot chia sẻ thủ thuật chuẩn SEO

  • Blogger template chuẩn SEO
  • Footer 4 cột
  • Thiết kế widget label (nhãn) đẹp
  • Tích hợp bài viết liên quan dưới bài đăng
  • Có like, share bên phải blog
  • Beautiful drop-down menu
  • Related posts
Template Blogspot chia sẻ thủ thuật chuẩn SEO

0 nhận xét:

Đăng nhận xét