Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Thêm Google dịch cho blogspotVới số lượng ngày càng tăng của các blog trên toàn thế giới, nó đã trở thành một vấn đề lớn đối với một số blogger khu vực, những người muốn độc giả trên toàn cầu nhưng không thể có được nó bởi vì họ không nhiều loại ngôn ngữ. Trong trường hợp này, Google Translate Flags dụng cụ có thể rất hữu ích cho bạn.
Mọi người đều biết về Google Translate. Nó là một công cụ trực tuyến giúp bạn dịch một trang / văn bản sang ngôn ngữ mong muốn của bạn, nhưng nó trở nên tẻ nhạt khi mọi lúc bạn phải đi đến Google Dịch các trang web để dịch một cái gì đó. Vì vậy, các blogger đồng nghiệp, để tăng cường du khách truy cập của bạn tiện ích này có thể rất hữu ích.

Để Thêm Google dịch cho blogspot làm như sau.

Tới Blog Tiêu đề → Layout → Thêm Widget → HTML / JavaScript. Dán mã dưới đây.
<!-- Translate flag BEGIN by ishare247.blogspot.com --><style>ul#translate-flag {padding:0;margin:0;}#translate-flag li {list-style: none;float:left;_display:inline;padding:0;margin:1px;width:16px;height:11px;background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/_nHEt80wjI5c/S_42HER5gPI/AAAAAAAABVk/wUbSc00BTeY/s1600/flags+sprite.png);background-repeat:no-repeat;}#translate-flag li a{display:block;width:16px;height:11px;cursor: pointer;}</style><ul id="translate-flag"><li id="malay" style="background-position:0px 0px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|ms&amp;hl=ms'" title="Translate to Malay"></a></li><li id="arabic" style="background-position:0px -11px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|ar&amp;hl=ar'" title="Translate to Arabic" ></a></li><li id="chinese" style="background-position:0px -22px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|zh-CN&amp;hl=zh-CN'" title="Translate to Chinese"></a></li><li id="estonia" style="background-position:0px -33px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|et&amp;hl=et'" title="Translate to Estonian"></a></li><li id="finnish" style="background-position:0px -44px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|fi&amp;hl=fi'" title="Translate to Finnish"></a></li><li id="french" style="background-position:0px -55px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|fr&amp;hl=fr'" title="Translate to French"></a></li><li id="german" style="background-position:0px -66px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|de&amp;hl=de'" title="Translate to German"></a></li><li id="greek" style="background-position:0px -77px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|el&amp;hl=el'" title="Translate to Greek" id="greek" ></a></li><li id="hindi" style="background-position:0px -88px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|hi&amp;hl=hi'" title="Translate to Hindi"></a></li><li id="indonesian" style="background-position:0px -99px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|id&amp;hl=id'" title="Translate to Indonesian" ></a></li><li id="italian" style="background-position:0px -110px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|it&amp;hl=it'" title="Translate to Italian"></a></li><li id="japanese" style="background-position:0px -121px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|ja&amp;hl=ja'" title="Translate to Japanese"></a></li><li id="persian" style="background-position:0px -132px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|fa&amp;hl=fa'" title="Translate to Persian"></a></li><li id="norwegian" style="background-position:0px -143px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|no&amp;hl=no'" title="Translate to Norwegian"></a></li><li id="portuguese" style="background-position:0px -154px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|pt&amp;hl=pt'" title="Translate to Portuguese" ></a></li><li id="romanian" style="background-position:0px -165px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|ro&amp;hl=ro'" title="Translate to Romanian"></a></li><li id="russian" style="background-position:0px -176px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|ru&amp;hl=ru'" title="Translate to Russian" ></a></li>
<li id="slovak" style="background-position:0px -187px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|sk&amp;hl=sk'" title="Translate to Slovak"></a></li><li id="spanish" style="background-position:0px -198px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|es&amp;hl=es'" title="Translate to Spanish"></a></li><li id="swedish" style="background-position:0px -209px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|sv&amp;hl=sv'" title="Translate to Swedish"></a></li><li id="thai" style="background-position:0px -231px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|th&amp;hl=th'" title="Translate to Thai"></a></li><li id="turkish" style="background-position:0px -242px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|tr&amp;hl=tr'" title="Translate to Turkish" ></a></li><li id="vietnamese" style="background-position:0px -253px;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|vi&amp;hl=vi'" title="Translate to Vietnamese" ></a></li><li id="dutch" style="background:url(http://i632.photobucket.com/albums/uu50/GreenLava/flags/nl.png) no-repeat;"><a onclick="href='http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;langpair=en|nl&amp;hl=nl'" title="Translate to Dutch" ></a></li></ul><!-- Translate flag END by ishare247.blogspot.com -->
Lưu Widget lại và kiểm tra thành quả bạn vừa làm được. Hồng Designer chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét