Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Đường dẫn phân cấp là gì? Nó còn có tên gọi là Breadcrumb. Tạo Breadcrumb cho blogspot là một trong những tiêu chí mà Google đưa ra để xếp blog, website của bạn thân thiện hơn với searcher và các search engine. Và hiển nhiên với các tác dụng trên Breadcrumb sẽ giúp bạn seo bài viết tốt hơn –>> khả năng seo cho website, blog sẽ tăng lên.
Demo Breadcrumb trên blogspot :
Và trên Google search
Vậy còn chần chờ gì nữa chúng ta bắt đầu thôi.

Thủ thuật Tạo đường dẫn phân cấp cho blogspot (Breadcrumb)

Bước 1 :

Đăng nhập vào template blogspot tìm đến đoạn code sau :
<b:include data='top' name='status-message'/>
và thêm vào dưới nó đoạn code :
<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Bước 2 :

Tìm đến đoạn code
<b:includable id='main' var='top'>
và thêm vào trên nó đoạn code sau :
<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
<!-- No breadcrumb on home page -->
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'><!-- breadcrumb for the post page --><a href="http://www.tohaitrieu.net"></a><p class='breadcrumbs'> <span class='post-navigation'><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'> Home </a>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.isLast == &quot;true&quot;'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'>
<data:label.name/>
</a>
</b:if>
</b:loop>
<b:else/>
Unlabelled
</b:if>
<span>
<data:post.title/>
</span>
</b:loop>
</span>
</p>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<!-- breadcrumb for the label archive page and search pages.. -->
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels post-navigation'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>
Home
</a>
Archives for
<data:blog.pageName/>
</span>
</p>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels post-navigation'>
<b:if cond='data:blog.pageName == &quot;&quot;'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>
Home
</a>
All posts
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>
Home
</a>
<span>Posts filed under
<data:blog.pageName/></span>
</b:if>
</span>
</p>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>

Bước 3 :

Lưu template blogspot của bạn lại và kiểm tra thành quả, chúc các bạn thành công, 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét