Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Bài này là Thủ thuật tạo Widget đăng kí nhận bài đăng cho Blogspot. Hộp đăng ký có Facebook, Twitter, RSS Feed, đăng ký e-mail. Widget này được dựa trên một chủ đề bằng gỗ. Facebook, Twitter, liên kết RSS Feed được hiển thị như đồng ý Chú ý gỗ tự nhiên.Trong hướng dẫn này tôi đang bổ sung thêm một e-mail hộp đăng ký mới với chủ đề bằng gỗ.
Thủ thuật tạo Widget đăng kí nhận bài đăng cho Blogspot

Thủ thuật tạo Widget đăng kí nhận bài đăng cho Blogspot

Bước 1 : 

Đăng nhập vào Blogger >> Bố cực >> HTML/Javascrip.

Bước 2 : 

Thêm đoạn code sau vào
<style type="text/css"> /* Delete form Here*/  img.beintouch:hover {
    background: none repeat scroll 0 0 #D6D6D6;
    border-radius: 16px 16px 16px 16px;
    box-shadow: 0 0 10px #565656;
}
/* Delete to Here*/.emailtext {    background: url("http://2.bp.blogspot.com/-j-CXUeGodJI/T0H9qpD6cjI/AAAAAAAAAI8/uuryDfQYWVI/s1600/mailbox.png") no-repeat scroll 4px center transparent;    border: 1px solid #7E4E27;    border-radius: 4px 4px 4px 4px;    box-shadow: 1px 1px 4px #7E4E27 inset;    color: #444444;    font-weight: bold;    margin-left: 2px;    padding: 7px 15px 7px 35px;    text-decoration: none;    width: 176px;}.ebutton {    background: -moz-linear-gradient(-45deg, #3C1F0E 0%, #D28A47 30%, #F9E183 30%, #D28A47 55%, #3C1F0E 100%) repeat scroll 0 0 transparent;    border: 1px solid #D3D3D3;    border-radius: 4px 4px 4px 4px;    color: #FFFFFF;    cursor: pointer;    font-weight: bold;    margin-left: -18px;    margin-top: 5px;    padding: 6px 15px;    text-decoration: none;    text-shadow: 1px 1px 0 #000000;}</style><table align="center" width="317px" cellspacing="0px" cellpadding="1px"><tbody><tr><td><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/o0ohongdesigno0o"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-qMRqkcoAT0s/Tz06uOJ0WII/AAAAAAAAAHY/gLqbjiBuBfc/s1600/woden+board+facebook_netoops.png" class="beintouch" /></a></td><td><a target="_blank" href="http://twitter.com/thuthuatblogger/" rel="nofollow"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-xHxTM5SAVtI/Tz06umVlBnI/AAAAAAAAAHg/3X1VY6Qx3v0/s1600/woden+board+twitter_netoops.png" class="beintouch" /></a></td><td><a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/thuthuatblogger" rel="nofollow"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-G76Bnw5v0yc/Tz06tYscrpI/AAAAAAAAAHQ/pSk4w-sEHYA/s1600/woden+board+RSS1_netoops.png" class="beintouch" /></a><a href="http://netoopsblog.blogspot.com"></a></td></tr></tbody></table><div>Get Latest Tips via e-mail</div><form target="popupwindow" style="margin: 0pt;" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=thuthuatblogger', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" method="post" class="emailform" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify"><input type="hidden" value="NetOopsBloggerTricks" name="uri" /><input type="hidden" value="en_US" name="loc" /><input type="text" value="Enter your email..." onfocus="if (this.value == &quot;Enter your email...&quot;) {this.value = &quot;&quot;}" onblur="if (this.value == &quot;&quot;) {this.value = &quot;Enter your email...&quot;;}" name="email" class="emailtext" /><input type="submit" value="Subscribe" title="" class="ebutton" alt="" /></form>

Bước 3 :

Lưu lại và kiểm tra thành quả. Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét