Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Bài viết phổ biến trên blogger đang được luôn luôn hiển thị với phong cách mặc định của Blogger, và nó cũng được hiển thị với phong cách khác nhau trong tùy chỉnh template blogspot. Tuy nhiên, nó là rất dễ dàng để tùy chỉnh bài viết phổ biến trong Blogger, bạn chỉ cần đến mục tiêu đó là ID ngẫu nhiên mà được tự động tạo ra bởi Blogger khi bạn thêm một bài viết phổ biến từ phụ tùng trang Layout của bạn. Chúng tôi đã xuất bản một hướng dẫn về Thủ thuật thêm widget bài viết phổ biến cho blogspot . Nhưng hướng dẫn của ngày hôm nay là trước nhiều hơn thế, bởi vì tôi đã một widget tùy chỉnh màu cho bạn mà sẽ làm cho bài viết phổ biến của bạn siêu đẹp. Widget này đã được tạo ra bởi người khác, nhưng tôi đã tuỳ chỉnh nó và cố định lỗi của nó, bây giờ nó sẽ được làm việc tốt trên tất cả các mẫu blogger bao gồm những tùy chỉnh. Chỉ cần chúng ta hãy bắt đầu như thế nào để thêm nó vào blogger. Sau khi thêm widget này vào blog của bạn, các bài viết phổ biến trên blog của bạn sẽ được tìm kiếm chính xác như bạn có thể nhìn thấy trên blog của tôi.
Thủ thuật thêm widget bài viết phổ biến cho blogspot

Thủ thuật thêm widget bài viết phổ biến cho blogspot

  • Thêm css vào template

Tới Blogger Dashboard >> Template >> New HTML Editor. Tìm đến thẻ </b:skin> và thêm đoạn CSS sau vào trên nó.
# PopularPosts1 ul li a: hover {color: #fff; text-decoration: none}
# PopularPosts1 ul li a {-webkit-text-size-chỉnh: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; color: # 333333; display: block; font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 13px;font-style: normal; font-biến thể: bình thường; font-weight: normal; thư-spacing: bình thường; line-height: 18px; margin: 0px 0px 10px 5px; min-height: 30px; trẻ em mồ côi: 2; padding: 0px;text-align: -webkit-auto; text-decoration: none quan trọng; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: bình thường; góa phụ: 2; từ-spacing: 0px; }
# PopularPosts1 ul li .item-thumbnail{float:left;border:0;margin-right:10px;background:transparent;padding:0;width:51px;height:51px}
# PopularPosts1 ul li: first-child: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li + li: sau khi,
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li + li + li: sau khi {position: absolute; top: 10px; phải: 5px; border-radius: 50%; border: 2px #ccc rắn; background: # 353535; -webkit-box-shadow: 0px 0px 5px # 000; -moz-box-shadow: 0px 0px 5px # 000; width: 30px; height: 30px; line-height: 1em; text-align: center; font-size: 28px; color: #fff}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li {background: # DF01D7; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li: sau khi {content: "8"}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li + li {background: # B041FF; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li + li: sau khi {content: "9"}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li + li + li {background: # F52887; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li + li + li + li: sau khi {content: "10"}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li {background: # 7ee3c7; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li: sau khi {content: "6"}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li {background: # f6993d; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li + li + li: sau khi {content: "7"}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li {background: # 33c9f7; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li + li: sau khi {content: "5"}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li {background: # c7f25f; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li + li: sau khi {content: "4"}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li {background: # ffde4c; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li + li: sau khi {content: "3"}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li {background: # ff764c; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child + li: sau khi {content: "2"}
# PopularPosts1 ul li: first-child {background: # ff4c54; width: 90%}
# PopularPosts1 ul li: first-child: sau khi {content: "1"}
# PopularPosts1 ul {margin: 0; padding: 0px 0; list-style-type: none}
# PopularPosts1 ul li {position: relative; margin: 6px 0; border-radius: 25px 25px 0px 0px; border: 2px rắn # f7f7f7; -webkit-box-shadow: 3px 3px 3px # 000; -moz-box-shadow: 3px 3px 3px # 000; padding: 10px;}
# PopularPosts1 img {
border-radius: 200px;
width: 60px; height: 60px;
margin-left: 4px;
}

0 nhận xét:

Đăng nhận xét