Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Chắc hẳn các bạn cũng nghe nói tới All In On SEO bên wordpress là một plugins một thời đình đám trong giới Blog wordpress. Nay Hồng Designer hướng dẫn các bạn Tối ưu hóa blogspot theo chuẩn All In On SEO. Vậy không cần nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu nhé

Chỉnh sửa HTML Template Blogspot 

Bước 1

Đăng nhập vào Blogspot => Mẫu => Chỉnh sửa HTML. Bạn xóa toàn bộ code từ thẻ <head> cho đến thẻ <b:skin>. Và thay vào đó là đoạn code sau :
<!-- All In One SEO 2014 Start -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex, nofollow' name='robots'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.title' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
</b:if>
</b:if>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='1 days' name='revisit'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<meta content='document' name='resource-type'/>
<meta content='all' name='audience'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='all' name='robots'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
<meta content='en-us' name='language'/>
<meta content='VN' name='country'/>
<link href='https://plus.google.com/+YourProfile/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/+YourProfile/posts' rel='publisher'/>
</b:if>
<!-- All In One SEO 2014 End -->

Bước 2 : 

Chỉnh sửa lại thẻ meta keywordsmeta description và cà url google plus của bạn. Xong lưu template blogspot của bạn lại. Thế là xong, chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét