Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Thẻ tiêu đề là một cách tổ chức và ưu tiên nội dung trong một tài liệu HTML. Có 6 thẻ tiêu đề H1 đến H6. Trong số sáu thẻ, thẻ H1 là thẻ quan trọng nhất tiếp theo là H2, H3 và như vậy.Theo mặc định Blogger sử dụng các thẻ H1 cho tiêu đề blog, H3 cho tiêu đề bài và H2 cho tiêu đề sidebar. Có đề trọng thích hợp là rất quan trọng từ góc độ SEO và hướng dẫn này sẽ giúp bạn đặt các thẻ tiêu đề dựa trên tầm quan trọng.

Làm thế nào để sử dụng các thẻ tiêu đề

Thẻ tiêu đề nên được gán cho danh hiệu dựa trên ưu tiên của họ. Các đề mục quan trọng nhất trên trang, chúng ta nên bọc trong thẻ H1. Đối với một trang đăng bài, các danh hiệu quan trọng nhất sẽ là tiêu đề của blog entry. Tên của Blog và các đề mục bên là không quan trọng như các tiêu đề bài viết.
Theo mặc định, trang chủ Blogger sử dụng phân phối thẻ tiêu đề dưới đây
 • <H1> Blog của bạn Tiêu đề </ h1>
 • <H3> title bài đầu tiên của </ h3>
 • <H3> title Second bài của </ h3>
 • <H2> title Sidebar Gadget </ h2> 
Các tiêu đề Sidebar Gadget là không quan trọng như các tiêu đề bài viết. Vì vậy, chúng tôi sẽ tổ chức lại các thẻ để:
 • <H1> Tiêu đề Blog </ h1>
 • <H2> title bài đầu tiên của </ h2>
 • <H2> title bài thứ hai của </ h2>
 • <H4> title Sidebar Gadget </ h4>
Theo mặc định, trang Blogger bài sử dụng phân phối tiêu đề dưới đây 
 • <H1> Tiêu đề Blog </ h1
 • <H3> Tiêu đề bài </ h3
 • <H2> title Sidebar Gadget </ h2>
Chúng tôi sẽ tổ chức lại này để
 • <H2> Tiêu đề Blog </ h2>
 • <H1> Tiêu đề bài </ h1>
 • <H4> title Sidebar Gadget </ h4>

Sửa template để gán nhóm thẻ dựa trên ưu tiên

Đăng nhập vào Blogger Bảng điều khiển của bạn, sao lưu mẫu của bạn và Navigate to Template> Edit HTML
 • Thay đổi Tiêu đề Blog H2 về Bưu chính và các trang tĩnh - Tìm các thẻ mở H1 gắn liền với tiêu đề blog của bạn Nó sẽ là <h1 class = "title"> hoặc tương tự và sửa nó lại thành H2 
 • Thay đổi tiêu đề bài viết để H1 về Bưu chính và các trang tĩnh - Tìm thẻ mở H3 gắn liền với tiêu đề bài viết của bạn. Nó sẽ là <h3 class = 'post-title entry-title "itemprop =" name "> hoặc tương tự và sửa nó lại thành H1 
 • Thay đổi tựa đề Sidebar Gadget để H4 - Tìm tất cả các thẻ <h2><data: title /> </ h2> Và sửa lại thành H4
Như vậy là các bạn đã tối ưu các thẻ H cho các trang tĩnh cũng như trang bài viết của mình, chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét