Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Bài viết phổ biến là một tiện ích mà tất cả các blogger sử dụng tốt. Từ blog nhỏ để tất cả các blog lớn, bạn có thể thấy Popular Posts widget. Nó giúp làm giảm tỷ lệ trả lại của blog của bạn. Tôi đã thêm ba bài viết phổ biến phụ tùng trong blog của tôi.
Điều này là một chút khác nhau và trông thanh lịch hơn. Nó có tác dụng quay khi được quét trên bất kỳ hình thu nhỏ. Để làm được chúng ta tiến hành như sau :

Thêm CSS trong Edit HTML

Đầu tiên đi vào Blog Tiêu đề → Layout → Thêm Widget → Bài viết phổ biến. Thêm các widget và không quên kiểm tra Hiển thị tùy chọn thu nhỏ.
Thứ hai đi vào Blog Tiêu đề → Template → Edit HTML. Mở rộng <b: skin> .... </ b: skin> nếu nó không được mở rộng. Nhấn Ctrl + F và tìm kiếm ]]></ b: skin> trong hộp tìm kiếm.
Thêm mã dưới đây đưa ra chỉ trên ]]></ b: skin>
.PopularPosts .item-title {
display:none;
}
.PopularPosts .widget-content ul li {
background: none repeat scroll 0 0 transparent;
float: right;
list-style: none outside none;
margin: 10px 0 0 !important;
padding: 0 !important;
}
.PopularPosts .item-thumbnail {
margin: 0 8px !important;
}
#PopularPosts1 img:hover{-moz-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-o-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-ms-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);transform: scale(1.2) rotate(-350deg);-webkit-box-shadow: 0 0 0px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 0px rgba(255,255,255,1);-moz-box-shadow: 0 0 0px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 0px rgba(255,255,255,1);box-shadow: 0 0 0px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 0px rgba(255,255,255,1);}

.item-thumbnail img {
-moz-border-radius: 8px;
-webkit-border-radius: 8px;
border-radius: 8px;
-webkit-transition: all 0.5s ease;
-moz-transition: all 0.5s ease;
transition: all 0.5s ease;
border: 3px solid #ccc;
height: 60px;
padding: 3px;
width: 60px;
}
Một khi bạn đã thêm mã lưu mẫu.

Bạn đang làm bây giờ. Bây giờ bạn và truy cập của bạn có thể nhìn thấy Popular Posts widget này tuyệt vời với hiệu ứng di chuột lắc lư trong blog của blogger của bạn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét