Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Biết trang web thống kê của bạn và hiệu suất trong web sử dụng các công cụ quản trị trang web của Google , công cụ quản trị trang web Bing và Alexa và để hiển thị các số liệu thống kê của trang web của bạn Google, Bing và Alexa cần phải xác minh trang web của bạn.
Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về Làm thế nào để sử dụng công cụ quản trị trang web của Google có hiệu quả cho SEO . Tất cả ba có nhiều loại phương pháp xác minh như upload file html, upload XML, sử dụng nhà cung cấp tên miền và nhiều hơn nữa, nhưng tất cả những gì có điểm chung xác minh thẻ Meta là. Bài viết này sẽ giúp bạn xác minh thẻ Meta cho Google, Bing và Alexa.


Xác minh thẻ meta cho Google

Một khi bạn đã thêm vào trang web của bạn vào các công cụ quản trị trang web của Google, bạn sẽ thấy một tùy chọn "xác minh trang web của bạn" nhấp chuột và kiểm tra phương pháp xác minh thẻ HTML và bạn sẽ thấy một thẻ Meta như thế này
<Meta name = "google-site-verification" content = "sdffdsfgsgsgdshernynyu-kyuk7ZgsdiCK1e-khkjhkhmbdbvc" />
Những gì bạn cần làm là sao chép và dán nó vào trang web của bạn <head>. Nếu bạn đang sử dụng wordpress bạn có thể thêm từ Bảng điều khiển> Appearance> Editor và chọn header.php và thêm bên dưới thẻ <head> và nhấp vào xác minh trong các công cụ quản trị trang web của Google.

Xác minh thẻ Bing Meta

Trong các công cụ quản trị trang web Bing vào "Cấu hình trang web của tôi" và ở đó bạn sẽ thấy "xác minh trang web của bạn" mở ra và bạn sẽ có hai lựa chọn một XML và xác minh thẻ Meta khác.
Bạn sẽ thấy một xác minh thẻ Meta cho Bing như thế này

<Meta name = "msvalidate.01" content = "E6888vB9GDSGDSGJOJOJOIWF3r2BC613BBE7" />
sao chép thẻ và dán mã dưới đây xác minh Google của bạn và xác minh trang web của bạn trong Bing.

Xác minh thẻ Meta Alexa

Trong Alexa Bảng điều khiển của bạn, bạn có thể nhìn thấy "công bố trang web của bạn" trong quản lý trang web. Mở và bạn sẽ nhận được một id xác minh như thế này
[KOGOPOP_KKNKNOpm3Ufdsfdsf_swehnyjmuy] Bạn có thể sử dụng mã số đó và dán nó vào <head> hoặc bạn có thể sử dụng mã như thế này

<meta name = "alexaVerifyID" content = "kOGOPOP_KKNKNOpm3Ufdsfdsf_swehnyjmuy" />

Lưu ý:

Để xác minh lại không loại bỏ các thẻ Meta từ trang web của bạn.
Hy vọng bạn tìm thấy bài viết này hữu ích xác minh thẻ Meta cho Google, Bing và Alexa. Xin vui lòng Thảo luận và chia sẻ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét