Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Tiếp tục chia sẻ 5 template blogspot chuẩn seo tháng 12/2014, template blogspot tin tức chuẩn seo, cũng có thể làm trang blogspot cá nhân, trang chia sẻ thủ thuật. Tất cả 5 template blogspot này đều tích hợp SEO tốt nên các bạn cứ yêu tâm.
1. TreTans Blogger Templates
TreTans Blogger Templates SEo Friendly
2 . Super SEO Blogger Templates
Super SEO Blogger Templates
3. Simple Faster V3 Responsive
Simple Faster V3 Responsive
4. Fast Loading SEO Friendly Template V.04
Fast Loading SEO Friendly Template V.04
5. SEO TXT Fast Loading Blogger Templates
SEO XT Fast Loading Blogger Templates

0 nhận xét:

Đăng nhận xét