Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Có nhiều bạn là một nhà thiết kế teamplate Blogspot chuyên nghiệp muốn share template do mình thiết kế mà không biết làm sao để giữ bản quyền template của mình. Do yêu cầu nên hôm nay Hồng Designer chia sẻ cho các bạn cách mã hóa bản quyền cho template Blogspot để giữ lại bản quyền cho template do mình thiết kế.
Làm sao để mã hóa bản quyền cho template Blogspot

Làm sao để mã hóa bản quyền cho template Blogspot

Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger >> Chỉnh sửa template và tìm đến thẻ đóng </head> thêm đoạn code sau bên trên thẻ </head>.
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js'/>
<script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
$(document).ready(function () {
$('#hdcopyright').html('<a href="http://www.thuthuatblogger.org/url1" >Hồng Designer</a>');
setInterval(function () {
 if (!$('#kslcopyright:visible').length) window.location.href = 'http://www.thuthuatblogger.org/url2' }, 1000) }) //]]> </script>
Lưu ý : Trong code trên có đoạn code jquery, nếu template blogspot của bạn đã có một đoạn mã tương tự như vậy thì hãy bỏ nó đi. Nếu để sẽ làm lỗi template.
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js'/> 
Bước 2 : Chèn đoạn code sau ở nơi mà bạn cần để lại bản quyền, thường hay để dưới footer bên dưới đoạn code <div id='footer-wrapper'>.
<a href="http://www.thuthuatblogger.org/url1" id="hdcopyright">Hồng Designer</a>
Sửa lại Url và tên bản quyền theo ý bạn rồi bấm lưu template, thế là xong bay giờ bất kỳ ai sửa đường dẫn ở bước 2 thì ngay lập tức nó sẽ chuyển đến trang url2 của bạn :))

Một vài lưu ý :

Làm tới đây có nhiều bạn thắc mắc là vậy thì có mã hóa gì đâu, người ta có thể sửa phần code trên thẻ </head> là xong :)). Mình xin thưa là phần code ở bước 1 các bạn có thể up lên host và tạo thành 1 file có đuôi .js và thêm vào template với cú pháp <script src='http://doman.com/tên file.js'/>. Hoặc các bạn cũng có thể mã hóa đoạn code đó đi cũng được, làm sao mà cho người khác không biết đường nào mà lần ý. Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét