Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, với sự cố gắng và nỗ lực tạo uy tín trên thị trường, Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô đã khẳng định được vị thế là một trong những công ty uy tín trên thị trường xây dựng. Chính vì thế công ty đã mong muốn thực hiện 1 cuốn catalogue để gửi tới khách hàng với yêu cầu catalogue phải thể hiện được vị thế của công ty cũng như lĩnh vực kinh doanh, các dự án đã thực hiện 1 cách đầy đủ và hấp dẫn khi gửi tới khách hàng.
Dưới đây là một số hình ảnh trong mẫu thiết kế catalogue của Công ty Đông Đô do Solution đảm nhận:
 
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô
Mẫu thiết kế catalogue công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô

0 nhận xét:

Đăng nhận xét